Om os


Lars Gosvig


Speciallæge i øre- næse- halssygdomme og hoved- halskirurgi


  • Speciallæge i øre-næse- halssygdomme siden år januar 2001.
  • Primært uddannet på øre- næse- halsafdelingerne i Odense og Vejle.
  • Otte års sygehuserfaring indenfor specialet.
  • Inden overtagelse af speciallægepraksis fastansat som afdelingslæge på Vejle Sygehus.
  • Formand for Fyns Praktiserende Otologer
  • Næstformand i Specialerådet Region Syd
  • Medlem af samarbejdsudvalget på Fyn
  • Arbejder som surveyor for IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet)
  • Eksterne klinisk lektor på Almen Medicin


Personale


Velfungerende fast sammentømret team igennem adskillige år.


Se vores team

25 års erfaring

indenfor faget

LukketKlinikken er lukket den 27. maj. Ved behov for ØNH-læge se venligst sundhed.dk eller kontakt din praktiserende læge.