Anlæggelse af dræn vil typisk komme på tale i to situationer:

1: Hvis barnet har vedvarende væske i ørerne.
Beslutningen om at lægge dræn vil altid bero på en afvejning af symptomerne, som typisk vil være urolig nattesøvn, dårlig trivsel, irritabilitet, nedsat hørelse og deraf dårlig sprogudvikling.

Observationsperioden kan vare fra 1-6 måneder afhængig af symptomernes sværhedsgrad.

2: Hvis barnet har gentagne mellemørebetændelser.
Hvis der er gentagne infektioner kan aflastning af ørerne i en periode med dræn være en god behandling.

Drænet lægges i helbedøvelse og tager omkring 10 minutter. Barnet vil ofte være frisk til at komme hjem efter en ½ time. De første par dage kan der komme lidt sekret og blod fra øret. 

Enkelte kan få flåd fra ørene ved forkølelse eller ved vand i ørerne. Dykning frarådes mens badning og svømning er tilladeligt. Det anbefales at anvende vandskyende vat, hvor der kommer vand i ørerne. 

Information om polypper
Hos børn finder man i næsesvælget ofte polypper, som er normalt forekommende væv. Hos nogle kan det få en størrelse så det giver problemer i form af snorken, snøvlen, mundrespiration og ikke sjældent væske i ørerne.

Har disse symptomer stået på nogen tid, vil det ofte være indiceret at fjerne polypperne. Dette foregår i helbedøvelse og tager omkring 10-20 minutter. Ofte vil det samtidig være nødvendigt at lægge dræn. Operationen foretages meget sjældent hos børn under 1½ år.

Komplikationer til indgrebet ses sjældent, men efterblødning kan forekomme. Det er almindeligt at der kommer lidt blodtilblandet sekret fra næsen de første dage, ligesom temperaturstigning til omkring 38,5 ses det første døgn.
Ved vedvarende frisk blødning fra næse og mund kontaktes undertegnede som anført nedenfor.

Efter operationen bør kosten på dagen være kold og flydende, den følgende dag blød og moset, og herefter normal kost og livsførelse.

Dræn og polypper kontrolleres 1 uge efter operationen og dræn herefter hver 3. måned til de udstødes efter typisk 6 måneder.

Vigtigt
Ved problemer det første døgn efter operationen kan undertegnede kontaktes privat på telefon

26587146

Skulle der mod forventning ikke opnås kontakt, og du er utryg, kan der ringes til vagthavende på Øreafdelingen, Odense Universitetshospital på tlf. 66113333.